Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
200820092010201120122013
Totalt for næringer9,1-3,94,55,92,62,6
 
Jordbruk og skogbruk3,30,43,74,01,01,2
Fiske, fangst og akvakultur1,15,415,7-6,8-9,420,6
Bergverksdrift13,8-0,7-1,97,94,72,3
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester28,2-22,913,523,75,81,0
Utvinning av råolje og naturgass30,3-27,515,327,16,90,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass10,512,04,65,9-0,53,0
Industri4,4-4,53,56,11,41,3
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,2-0,24,03,60,44,8
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2,63,70,6-2,72,1-1,3
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler3,6-0,53,10,8-0,70,9
Produksjon av papir og papirvarer3,3-8,8-1,45,9-2,0-2,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3,1-2,0-0,34,41,62,0
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri12,8-15,87,716,85,3-2,1
Produksjon av kjemiske råvarer12,1-6,2-2,613,11,1-3,9
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter4,21,2-0,81,52,12,6
Produksjon av metaller-9,1-20,015,610,3-8,4-4,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner4,6-0,7-0,22,82,81,5
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5,63,40,22,52,33,7
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon3,66,6-0,23,61,72,0
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr5,8-1,00,02,51,82,6
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning31,7-3,116,5-4,4-14,15,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,52,38,03,61,41,8
Bygge- og anleggsvirksomhet6,62,83,65,43,63,0
Varehandel og reparasjon av motorvogner5,3-5,20,31,11,00,3
Rørtransport10,6-1,3-3,2-6,6-10,811,7
Utenriks sjøfart15,6-7,4-2,6-4,2-2,90,2
Transport utenom utenriks sjøfart8,5-0,50,81,63,43,3
Post og distribusjonsvirksomhet1,911,00,41,3-0,9-4,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet5,23,63,03,22,02,3
Informasjon og kommunikasjon2,2-1,60,31,50,21,4
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-2,27,85,9-3,510,69,0
Omsetning og drift av fast eiendom6,93,03,93,44,22,4
Boligtjenester, egen bolig2,73,52,82,01,83,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting5,63,22,53,13,43,2
Forretningsmessig tjenesteyting5,43,42,43,02,02,5
Offentlig admistrasjon og forsvar6,23,73,13,23,94,0
Undervisning7,85,63,04,04,12,8
Helse- og omsorgstjenester6,54,53,16,13,54,7
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,93,74,12,42,22,3
 
Fastlands-Norge5,60,83,23,32,23,0
 
Offentlig forvaltning6,84,43,34,73,74,3
Statsforvaltning6,54,23,85,63,23,5
Sivil forvaltning6,74,14,36,03,13,3
Forsvar5,25,10,63,23,74,5
Kommuneforvaltning7,24,62,93,84,25,0