Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
200820092010201120122013
Totalt for næringer4 336 1114 043 5854 231 2384 568 5004 841 4665 038 547
 
Jordbruk og skogbruk36 77736 36938 85638 46139 91139 887
Fiske, fangst og akvakultur33 75238 94548 30850 73950 12458 784
Bergverksdrift13 99511 49512 39414 45914 63115 423
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester745 965580 476632 179751 365804 139805 736
Utvinning av råolje og naturgass674 790483 694532 194648 252689 506669 338
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass71 17596 78299 985103 113114 633136 398
Industri766 833677 396689 780737 473755 001780 972
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri148 283147 169148 973157 216163 697170 008
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri7 4916 1836 4737 1056 6706 362
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler26 09421 63523 60825 58725 32924 177
Produksjon av papir og papirvarer20 23814 54016 75516 57911 42210 072
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak12 17310 89710 88110 67010 4329 783
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri131 859106 459129 315151 806147 482146 561
Produksjon av kjemiske råvarer38 81930 46136 41839 15431 27129 380
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter38 90433 92133 44037 37438 22939 632
Produksjon av metaller73 12751 08263 56367 18659 09653 495
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner167 101164 533150 453148 757166 255180 195
Verftsindustri og annen transportmiddel industri90 11573 19960 43565 73474 72782 394
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon16 43113 76913 09213 74013 60713 595
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr35 01734 00932 79235 71938 05544 698
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning73 03267 60877 04172 33469 89372 089
Vannforsyning, avløp og renovasjon34 77134 09337 13739 65140 62741 840
Bygge- og anleggsvirksomhet359 750323 880327 969373 876426 140445 764
Varehandel og reparasjon av motorvogner375 647334 084342 407362 310376 111378 897
Rørtransport21 20220 49620 81217 94418 15119 130
Utenriks sjøfart100 21279 51184 18085 89294 61598 535
Transport utenom utenriks sjøfart198 914191 473200 775215 658226 534243 283
Post og distribusjonsvirksomhet15 86416 45316 40616 39915 78316 419
Overnattings- og serveringsvirksomhet60 06560 53362 99467 39371 35775 113
Informasjon og kommunikasjon182 870182 226192 235198 133203 289211 268
Finansierings- og forsikringsvirksomhet137 784153 549156 285153 503176 683199 156
Omsetning og drift av fast eiendom99 477105 951107 085114 686123 357126 041
Boligtjenester, egen bolig130 349134 476141 863147 603154 048166 135
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting190 901186 206190 976200 415218 316232 610
Forretningsmessig tjenesteyting109 956109 182116 863132 834143 620148 437
Offentlig admistrasjon og forsvar187 172205 837217 941228 375243 317255 462
Undervisning125 913136 151143 034149 420155 863163 886
Helse- og omsorgstjenester255 229273 007287 692308 886325 714345 441
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting79 68184 18886 02690 69194 24298 239
 
Fastlands-Norge3 539 9073 459 8843 594 0523 816 4124 039 1944 251 544
 
Offentlig forvaltning515 364558 338588 176622 121655 787691 727
Statsforvaltning253 149274 338284 195299 840314 394330 199
Sivil forvaltning218 783237 380246 577261 743275 325290 181
Forsvar34 36636 95837 61838 09739 06940 018
Kommuneforvaltning262 215284 000303 981322 281341 393361 528