Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
1Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,70,03,82,33,52,7
Konsum i husholdninger1,6-0,24,02,33,52,6
Varekonsum0,8-0,85,11,23,11,3
Tjenestekonsum2,00,92,02,53,02,9
Husholdningenes konsum i utlandet3,9-5,212,59,411,010,1
Utlendingers konsum i Norge-1,9-5,46,11,93,62,7
Konsum i ideelle organisasjoner3,14,0-1,83,92,24,6
Konsum i offentlig forvaltning2,44,12,21,01,61,0
Konsum i statsforvaltningen1,84,60,4-0,11,71,0
Konsum i statsforvaltningen, sivilt2,25,20,10,22,01,3
Konsum i statsforvaltningen, forsvar-0,80,82,1-2,0-0,7-1,5
Konsum i kommuneforvaltningen3,13,64,12,11,41,0
 
Bruttoinvestering i fast realkapital0,9-6,8-6,67,47,66,3
Utvinning og rørtransport4,73,3-8,911,315,119,3
Utenriks sjøfart-37,045,115,046,9-57,3-85,8
Fastlands-Norge0,9-10,4-6,45,07,42,9
Næringer3,1-18,4-9,51,110,5-3,3
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass17,4-5,3-85,8....-48,9
Andre tjenester-2,2-16,5-5,50,04,40,4
Industri og bergverk15,9-29,9-17,37,64,0-5,0
Annen vareproduksjon8,5-15,83,75,56,6-2,2
Boliger (husholdninger)-9,0-8,1-1,617,010,95,3
Offentlig forvaltning7,27,7-4,81,1-1,811,8
Lagerendring og statistiske avvik-1,8-52,7128,6-6,4-6,612,5
Bruttoinvestering i alt0,6-13,12,44,85,17,3
 
Innenlandsk sluttanvendelse1,5-3,23,02,73,53,7
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)1,7-1,41,22,53,72,3
Etterspørsel fra offentlig forvaltning3,24,71,01,01,02,7
 
Eksport i alt0,1-4,10,7-0,81,4-2,1
Tradisjonelle varer3,5-8,03,3-0,1-0,21,3
Råolje og naturgass-1,3-1,6-6,9-5,60,5-6,4
Skip, plattformer og fly2,6-25,0-13,652,1-38,4-1,3
Tjenester-1,6-4,213,15,57,73,6
 
Samlet sluttanvendelse1,0-3,52,31,62,81,8
 
Import i alt3,2-10,08,34,03,14,9
Tradisjonelle varer1,2-12,19,24,62,62,3
Råolje og naturgass-41,150,5-23,2-7,72,511,4
Skip, plattformer og fly62,3-23,2-1,56,6-37,024,5
Tjenester4,2-6,49,93,08,97,7
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi10,4-1,60,61,02,71,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi11,7-1,61,81,93,82,3
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-4,2-1,6-4,5-2,8-0,7-3,3
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2,2-1,81,61,73,82,3
Fastlands-Norge utenom offentlig frovaltning2,1-2,81,41,74,32,8
Industri og bergverk2,7-7,82,11,72,03,3
Annen vareproduksjon0,7-5,8-1,02,49,40,1
Tjenester inkl. boligtjenester2,3-0,91,81,63,63,4
Offentlig forvaltning2,41,72,31,52,30,7
Produktavgifter og -subsidier-1,2-0,43,13,33,31,8