Tabell

Innovasjon i næringslivet
2012-20142014
Prosent av alle foretak 5+ ansatteProsent av produkt- innovatørenes omsetning1000 kroner
Innovasjonsaktivitet (produkt/prosess)ProduktinnovasjonOmsetning som kommer fra produkt- innovasjonerTotale innovasjons- kostnader
Alle næringer402711,059 726 002
Industri442818,617 107 352
Tjenesteytende næringer423015,233 234 170
Andre næringer26112,29 384 480
 
Foretakenes størrelse
5-9 sysselsatte372432,75 062 221
10-19 sysselsatte433121,65 655 920
20-49 sysselsatte372318,010 442 923
50-99 sysselsatte432923,76 822 360
100-199 sysselsatte523718,56 095 588
200-499 sysselsatte563717,28 146 197
500 sysselsatte og over74555,617 500 792