Tabell

Investeringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal samme år
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-12,1271 095238 411
Utvinning og rørtransport-15,1227 267193 021
Industri0,120 34520 371
Bergverksdrift-32,11 301883
Kraftforsyning8,822 18124 137
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal året før
2016 / 201520152016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft1,3224 536227 513
Utvinning og rørtransport-2,2185 256181 183
Industri34,714 36519 355
Bergverksdrift-6,0688647
Kraftforsyning8,724 22726 328