Tabell

Investeringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner.1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201520162016 / 20152016 / 2016
3. kvartal året før2. kvartal året før3. kvartal året førDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer neste år, rapportert i 3. kvartal året før.
3Endring for antatte investeringer i neste år, rapportert i 2. kvartal året før og 3. kvartal året før.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft224 536231 264227 5132 9771-3 751-2
 
Utvinning og rørtransport185 256184 902181 183-4 073-2-3 719-2
Utvinning av råolje og naturgass180 410182 022178 302-2 108-1-3 720-2
Rørtransport4 8462 8802 881-1 965-4110
 
Industri og bergverksdrift15 05218 82820 0024 950331 1746
Bergverksdrift688630647-41-6173
Industri14 36518 19819 3554 990351 1576
Nærings-, drikkevare- og tob.ind3 4923 6703 570782-100-3
Næringsmiddelindustri2 9883 3693 2652779-104-3
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.751571224763-35-22
Trelast- og trevareindustri520582664144288214
Papir- og papirvareindustri135143152171396
Trykking, grafisk industri163146146-17-1000
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri2 6635 0735 3202 6571002475
Kjemiske råvarer1 3483 0463 1751 8271361294
Gummi, plast, mineralsk industri mv.7489251 0753274415016
Metallindustri2 5703 9964 8642 2948986822
Ikke-jernholdige metaller1 8023 5834 3682 56614278522
Metallvareindustri691774647-44-6-127-16
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri797707800309313
Maskinindustri1 162874864-298-26-10-1
Bygging av skip og oljeplattformer26428227393-9-3
Annen verkstedsindustri245272359114478732
Maskinreparasjon og -installasjon698474368-330-47-106-22
Møbelindustri og annen industri142124133-9-697
 
Kraftforsyning24 22727 53326 3282 1019-1 205-4
Produksjon av elektrisitet7 2788 9018 7211 44320-180-2
Overf. og distribusjon av elektrisitet15 30917 36016 3911 0827-969-6
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 6411 2731 217-424-26-56-4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer7 77111 08312 3694 598591 28612
Investeringsvarer2 7692 3772 286-483-17-91-4
Konsumvarer3 6273 7673 7591324-80
Varige konsumvarer152139145-7-564
Ikke-varige konsumvarer3 4753 6283 6141394-140
Energivarer210 369214 037209 098-1 271-1-4 939-2