Tabell

Statlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Juni 2015Mai 2015April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer75 90876 23676 29176 52876 35176 27676 42676 35875 84375 74075 64575 61575 360
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester4 9965 0245 0425 0665 1015 1455 1505 1205 1225 1055 0975 0815 075
Skogbruk og tilknyttede tjenester113114114120121121122122122119119118112
Fiske og fangst5 0475 0595 0475 0635 0455 0224 9945 0245 0145 0615 0755 0054 992
Fiskeoppdrett og klekkerier352355358358321323324328331332334336341
Bergverksdrift og utvinning123232324242463636363636465
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1................00000
Utvinning av råolje og naturgass..........................
Industri2 0672 1042 1152 1292 1492 1532 2582 2892 2932 3802 4002 4612 470
Bygging av skip og båter305315318321322324317218221224236237236
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning949310110110210310210010199999998
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet27282828282828292929292923
Utvikling av byggeprosjekter1 0191 0391 001953895899896889884890903893897
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers332336331321320333331332327327326326304
Varehandel, reparasjon av motorvogner130119132138141142152140144146149150148
Utenriks sjøfart og rørtransport111111111411411912011912012412412712879
Transport ellers og lagring1388395398397402405407413363364368371376
Overnattings - og serveringsvirksomhet949951956899896898899902895878877879875
Informasjon og kommunikasjon217185179182173179181176176172166167170
Omsetning og drift av fast eiendom44 10544 36644 40944 60044 64244 65544 74344 99744 85944 73444 60044 60344 708
Faglig og finansiell tjenesteyting469456452452454449458481483475467460459
Forretningsmessig tjenesteyting201197199199198198198193193190203199196
Tjenesteytende næringer ellers14 96414 96514 97515 06114 90014 75514 68414 42314 09914 02914 00614 00813 735