Tabell

Finansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Juni 2015Mai 2015April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer74 33571 98971 23172 05770 10870 39173 46573 50771 99971 37670 35269 91770 033
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester3 5332 9362 9072 8922 9472 9093 4053 3703 3403 3243 3243 3163 282
Skogbruk og tilknyttede tjenester570829821817806773840839796801812816820
Fiske og fangst79787776737381788783808083
Fiskeoppdrett og klekkerier1 8201 7381 6661 6301 6341 6661 8001 7271 6491 7151 6951 7391 786
Bergverksdrift og utvinning11 2721 2491 2371 2031 2001 1831 2301 1101 0951 0131 0091 0311 027
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12 9762 4372 3252 5322 1612 2311 8921 8601 824451456463487
Utvinning av råolje og naturgass9301 0591 0371 0961 0481 0149761 3671 33788899286
Industri7 3507 0387 0987 6457 1366 6827 4637 2787 2747 5677 1357 0147 490
Bygging av skip og båter345344356362365362402364371370375382398
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning190199202201200200204204192200200194191
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet1 2661 2301 1971 2411 1301 2181 2621 5381 4871 5031 4471 4611 521
Utvikling av byggeprosjekter266264263270284277459460445461458461472
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers11 92411 73711 61611 59111 47711 50812 01012 01711 87011 90911 83911 83911 874
Varehandel, reparasjon av motorvogner9 2959 2089 3909 3709 3989 6959 98710 1929 7509 6339 5679 5389 796
Utenriks sjøfart og rørtransport14 8184 7934 6064 9314 7544 9624 8024 5674 1936 4876 2976 3415 680
Transport ellers og lagring19 9889 8519 8409 7709 1289 0889 4419 3909 3848 8878 7568 6568 652
Overnattings - og serveringsvirksomhet874816807793801464512447436440439442450
Informasjon og kommunikasjon2 0211 7771 5141 4001 4861 3511 4301 6191 5051 5571 6471 4311 335
Omsetning og drift av fast eiendom1 4321 4391 4111 4031 4291 4281 5081 4961 4471 4491 4311 3961 421
Faglig og finansiell tjenesteyting2 3542 3172 3592 2472 2272 3032 3922 4052 3562 3532 2362 1352 175
Forretningsmessig tjenesteyting7 9427 6117 4997 5487 4378 0558 3428 1258 1468 0538 0498 1358 012
Tjenesteytende næringer ellers3 0893 0373 0013 0372 9862 9483 0293 0553 0163 0323 0092 9542 997