Tabell

Statlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kroner
Juni 2015Mai 2015April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 1294 2514 2324 3034 3574 4384 1554 1344 1084 1484 0964 1384 204
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner813624511532580571794678708617647670557
Utlån til og fordringer på kunder306 754307 550306 557304 525302 397301 533298 743298 110300 474299 116296 823293 558292 283
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.110989797977681717171505051
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler29292930303030313131313131
Andre eiendeler3 0823 0253 0363 1873 0673 0593 1677 8493 4893 1283 0793 5683 697
Sum eiendeler314 917315 577314 462312 673310 528309 707306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån306 172306 860305 824303 852301 808300 914297 860297 064299 456298 466296 229293 033291 558
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld5 3075 3135 4425 4395 4185 5476 07610 7406 3345 3655 2185 8266 126
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld311 479312 173311 267309 292307 225306 461303 936307 804305 790303 831301 447298 859297 684
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 5131 5131 5131 5131 5131 4481 2521 2521 2521 2521 2521 2521 252
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital1 8091 8091 8211 8211 8501 8501 8571 8691 8691 8821 8821 8821 882
Ufordelt resultat11783-13848-60-53-75-52-30146147226
Sum egenkapital3 4383 4043 1953 3823 3033 2463 0343 0683 0913 2803 2803 1563 140
 
Sum gjeld og egenkapital314 917315 577314 462312 673310 528309 707306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824