Tabell

Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder1
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
2014-2015
Menn133 28082 68046 50086 95057 13043 0309 85038 400
Kvinner8 8904 8303 0705 4303 8002 1907201 870
 
Jegerens alder
Under 20 år5 5703 9302 1103 6002 4201 7304901 840
20-29 år17 98012 7007 19011 0407 0105 6301 4905 660
30-39 år24 14016 2409 32014 8809 2207 4601 8107 220
40-49 år33 66020 73012 17021 97014 29011 0202 5409 840
50-59 år29 77017 26010 13019 65013 1309 7802 1307 990
60-69 år22 22012 0806 65015 14010 5307 1001 6205 620
70 år eller eldre8 8304 5702 0006 1004 3302 5004902 100