Tabell

Kommunehelsetenesta, nøkkeltal
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 innbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna frå absolutte tal.
Legeårsverk i kommunehelsetenesta5 325,410,32,512,2
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta4 596,28,91,37,2
Absolutte talPer innbyggarProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter kommunehelsetenesta totalt (1 000 kroner)14 958 1342 895,68,032,6
Brutto driftsutgifter. Førebyggjande arbeid, helse, konsern (1 000 kroner)1 199 825232,34,042,5
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling, re-/habilitering konsern (1 000 kroner)10 713 0832 073,88,131,4
Absolutte talPer 10 000 innbyggjarar 0-20 årProsentvis endring1Prosentvis endring1
Brutto driftsutgifter. Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste, konsern (1 000 kroner)3 045 2262 297,89,033,2
Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta4 380,833,12,68,7