Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 24 2015Endring i prosent
Uke 23 2015 - Uke 24 2015Uke 24 2014 - Uke 24 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,517,110,7
Fryst laks40,390,5-3,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 3134,212,8
Fryst laks65331,1-9,1