Tabell

Mottakarar av pleie- og omsorgstenester. Bistandsbehov og type teneste
Absolutte tallProsent
20112012201320142014
Bistandsbehov i altNoko/avgrensa bistandsbehovMiddels til stort bistandsbehovOmfattande bistandsbehovUoppgitt bistandsbehov
Tenester i alt268 778271 530271 412271 743100,037,833,523,05,7
Berre praktisk hjelp43 33742 14140 98939 078100,060,324,311,44,0
Berre heimesjukepleie70 18373 34975 02977 864100,048,836,67,17,5
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie63 57463 23063 84163 085100,023,550,125,90,6
Andre tenester til heimebuande48 27848 89948 50548 643100,050,625,39,414,8
Tidsavgrensa opphald i institusjon9 1929 8989 0809 230100,012,640,642,44,4
Langtidsopphald i institusjon34 21434 01333 96833 843100,01,516,381,70,5