Tabell

Antall lokale folkeavstemninger i norske kommuner fire siste år, etter tema
2011201220132014
Folkeavstemninger
Totalt13856
Alkohol1000
Målform2324
Territorielle8012
Krets og identitet2000
Miljø0500
Andre tema0020