Tabell

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Mai 2015 / April 2015Mai 2015 / Mai 2014Mai 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,0-4,8232,31 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,3-10,2332,9460,7
Bergverksdrift0,21,4171,69,0
Industri0,1-0,1160,8488,6
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,36,9165,8106,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri0,7-12,1191,7125,4
Metallindustri-1,417,6193,539,1
Maskinindustri0,6-0,3152,552,8
Kraftforsyning-6,9-3,2195,941,7