Tabell

Vareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.1
Mai 2015Endring i prosent
April 2015 / Mars 2015Mai 2015 / April 2015April 2015 / April 2014April 2015 / Mai 2014
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Utvinning, bergverk, ind. og kraft232,30,00,0-5,6-4,8
 
Utvinning og utvinningstjenester332,9-0,10,3-12,1-10,2
Utvinning av råolje og naturgass320,10,00,9-15,1-12,5
Tjenester til bergverksdrift og utvinning211,4-0,5-2,62,2-0,1
 
Industri og bergverksdrift161,10,30,1-0,10,0
Bergverksdrift171,61,40,21,31,4
Industri160,80,20,1-0,1-0,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri165,8-0,20,37,36,9
Næringsmiddelindustri166,6-0,30,47,37,0
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri126,51,00,06,96,7
Tekstil- og bekledningsindustri126,30,40,06,76,4
Trelast- og trevareindustri137,10,40,70,91,0
Papir- og papirvareindustri122,4-1,8-0,23,92,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri191,72,50,7-13,3-12,1
Petroleums- og kullvareindustri194,03,10,6-19,3-18,6
Kjemisk og farmasøytisk industri158,11,41,01,74,2
Kjemiske råvarer200,12,11,52,15,8
Gummi, plast, mineralsk industri mv.142,70,30,41,11,2
Gummivare- og plastindustri133,20,00,5-2,8-2,3
Mineralproduktindustri147,20,50,32,72,6
Metallindustri193,5-2,8-1,420,317,6
Ikke-jernholdige metaller168,5-3,4-1,824,920,6
Metallvareindustri138,10,90,0-1,4-1,1
Data-, elektrisk utstyrsindustri101,2-2,1-1,14,33,0
Maskinindustri152,5-0,20,6-0,9-0,3
Annen verkstedsindustri124,80,70,03,63,7
Møbel- og annen industri127,31,5-0,30,61,0
Maskinreparasjon og -installasjon181,20,00,21,31,3
 
Kraftforsyning195,9-1,6-6,91,8-3,2
 
Etter varetype:
Innsatsvarer152,1-0,6-0,84,94,0
Investeringsvarer135,20,00,10,71,0
Konsumvarer152,30,00,17,06,5
Varige konsumvarer126,12,5-0,32,13,3
Ikke-varige konsumvarer155,6-0,20,27,46,8
Energivarer298,50,40,3-14,4-12,6