Tabell

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014
Totalt varekonsum1,40,41,0-0,40,1
Mat, drikkevarer og tobakk2,2-0,1-0,50,31,2
Elektrisitet og brensel-3,60,02,2-2,51,9
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,12,30,30,30,1
Andre varer2,20,02,2-0,9-1,0