Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 20 2015Endring i prosent
Uke 19 2015 - Uke 20 2015Uke 20 2014 - Uke 20 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,968,0-0,8
Fryst laks39,53-6,7-10,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 948-9,41,6
Fryst laks50828,046,4