Tabell

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2012201320142013 - 2014
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt935 292912 046903 882-0,9
 
0 Matvarer og levende dyr54 15264 27472 04912,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 03492757112,6
01 Kjøtt og kjøttvarer16620126230,5
02 Meierivarer og egg594709697-1,8
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr50 81760 15867 11711,6
04 Korn og kornvarer21422224610,9
05 Grønnsaker og frukt145176159-9,6
06 Sukker, sukkervarer og honning67617624,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier270304303-0,3
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)1 2181 2811 76437,7
09 Forskjellige matvarer6131 1341 36820,6
 
1 Drikkevarer og tobakk61455962511,9
11 Drikkevarer61055662211,8
12 Tobakk og tobakksvarer42330,2
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 13414 67315 3694,7
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå5577428109,1
22 Oljefrø og oljeholdige frukter31220,2
23 Rågummi21243753,6
24 Tømmer, trelast og kork1 6832 1772 66622,5
25 Papirmasse og papiravfall3 1602 9442 266-23,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd15618422522,4
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 5892 7613 42424,0
28 Malmer og avfall av metall6 6965 5545 6211,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer26928731911,2
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm653 777617 945585 624-5,2
32 Kull, koks og briketter7981 179858-27,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter369 905341 724333 917-2,3
34 Gass, naturlig og tilvirket277 999270 652245 437-9,3
35 Elektrisk strøm5 0754 3905 41123,3
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks1 7391 6021 6744,5
41 Dyrefett og -oljer82584693110,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert573447391-12,5
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet34030935214,0
 
5 Kjemiske produkter40 70341 51045 4859,6
51 Organiske kjemiske produkter9 33211 50612 2146,1
52 Uorganiske kjemiske produkter5 8725 8016 73416,1
53 Farge- og garvestoffer1 2701 3241 3683,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter4 3774 5685 82327,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 0841 1931 2696,4
56 Kunstgjødsel1::::
57 Plastråstoffer4 7984 4754 8698,8
58 Plast, halvfabrikata1 0621 1761 108-5,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt12 90811 46612 1005,5
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale68 82367 00571 0196,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn767853-31,4
62 Varer av gummi, i.e.n.6017207727,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 1771 0591 19613,0
64 Papir, papp og varer4 9064 4144 4791,5
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 1991 1871 3029,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 3511 3051 45511,5
67 Jern og stål12 26311 58412 75410,1
68 Metaller, unntatt jern og stål39 86835 79540 56813,3
69 Varer av metaller, i.e.n.7 38410 8658 440-22,3
 
7 Maskiner og transportmidler74 16579 87586 0607,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr7 3157 1168 70922,4
72 Maskiner for spesielle industrier15 67016 04315 695-2,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner61237657151,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr16 50819 07721 61313,3
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr1 9612 2132 3385,6
76 Telekommunikasjonsapparater5 0254 7955 2469,4
77 Elektriske maskiner og apparater12 49414 45214 364-0,6
78 Kjøretøyer for veg4 8125 0895 5018,1
79 Andre transportmidler9 76810 71412 02412,2
 
8 Forskjellige ferdigvarer23 41223 28625 0227,5
81 Prefabrikerte bygninger1 0529831 27329,5
82 Møbler og deler2 7562 6152 6421,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende46526831,3
84 Klær og tilbehør til klær725745733-1,6
85 Fottøy146147124-15,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrument11 14811 95913 35511,7
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2322502520,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.7 3066 5356 5740,6
 
9 Andre varer og transaksjoner2 7731 316954-27,5
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art00127 550,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler16212411,8
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)2 7571 295930-28,2