Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2015Endring i prosent
Uke 16 2015 - Uke 17 2015Uke 17 2014 - Uke 17 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,62-4,4-18,7
Fryst laks43,06-2,0-6,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 066-10,79,9
Fryst laks463-43,8166,1