Tabell

Nøkkeltall for aksjeselskaper.
201120122013
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
Driftsmargin113,312,511,7
Resultatgrad215,317,515,1
Totalrentabilitet39,210,28,7
Egenkapitalrentabilitet49,312,59,9
Egenkapitalandel541,441,244,6
Likviditetsgrad61,161,091,18
Antall foretak205 500210 433221 947