Tabell

Utvalgte regnskapsposter. Balanse. Millioner kroner
201120122013
Anleggsmidler6 604 0596 993 6407 571 774
Immaterielle eiendeler250 439261 847296 561
Varige driftsmidler2 153 6612 318 3492 510 554
Finansielle anleggsmidler4 199 9594 413 4444 764 659
 
Omløpsmidler2 772 7002 795 8802 807 064
Varelager308 788326 219345 429
Fordringer1 581 5301 660 4391 565 671
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter246 235201 262244 112
Bankinnskudd og kontanter636 148607 960651 852
 
Sum eiendeler9 376 7599 789 52110 378 838
 
Egenkapital3 883 3984 030 0864 625 311
Innskutt egenkapital2 234 8902 230 5272 704 915
Opptjent egenkapital1 648 5081 799 5601 920 397
 
Gjeld5 493 3615 759 4345 753 526
Avsetning for forpliktelser444 859460 426493 448
Annen langsiktig gjeld2 659 9002 742 3612 872 980
Kortsiktig gjeld2 388 6022 556 6472 387 099
 
Sum egenkapital og gjeld9 376 7599 789 52110 378 838
 
Antall foretak205 500210 433221 947