Tabell

Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. Millioner kroner
201120122013
Driftsinntekter4 662 5034 844 1044 943 435
Salgsinntekter4 320 4904 533 6304 618 250
 
Driftskostnader4 042 8754 239 8984 364 590
Varekostnader2 179 2862 251 0782 255 565
Lønnskostnader710 366760 325814 139
Av- og nedskriving på varige driftsmidl. og immat. eiendeler209 150226 869232 001
 
Driftsresultat619 628604 206578 846
 
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap142 379168 768162 362
Renteinntekt92 752112 63697 147
Rentekostnad147 820148 453153 457
Nedskriving av finansielle eiendeler99 08672 26068 197
 
Resultat av finansielle poster94 834245 692165 920
 
Ordinært resultat før skattekostnad714 462849 898744 766
Skattekostnad352 389347 696287 709
 
Årsresultat358 325499 250452 087
 
Avsatt til utbytte188 858210 964186 299
Antall foretak205 500210 433221 947