Tabell

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype
Kjøretøykilometer (mill. km)AndelProsent
2013 - 20142009 - 2014
2014
Kjøretøy i alt43 738100,0-0,42,6
Personbiler i alt33 84177,4-0,33,7
Busser i alt5721,3-1,9-11,3
Små godsbiler i alt7 36416,8-1,4-1,1
Store lastebiler i alt1 9614,51,43,8