Tabell

Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Mill. kjøretøykm
2014
I alt0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25 år eller eldre
Kjøretøy i alt43 738,215 676,913 500,68 528,44 643,2910,5478,6
Personbiler i alt33 841,111 434,49 901,57 248,64 061,4789,9405,2
Personbiler33 133,910 952,99 768,57 190,94 046,8780,1394,7
Drosjer514,1452,251,88,11,30,70,2
Ambulanser39,929,49,60,60,10,00,2
Campingbiler153,1.71,749,013,19,110,2
Busser i alt572,1301,5188,949,421,25,35,7
Minibusser56,912,114,59,314,13,53,5
Busser515,2289,4174,540,17,11,82,2
Små godsbiler i alt7 364,42 817,52 781,81 101,0509,1106,248,9
Små lastebiler240,154,769,773,230,65,56,4
Små kombinerte biler292,1.29,349,2155,348,89,5
Store kombinerte biler64,8.5,729,014,510,25,5
Små varebiler5 172,11 959,42 167,3754,1236,633,920,9
Store varebiler1 595,3803,4509,8195,572,27,86,6
Store lastebiler i alt1 960,51 123,5628,4129,351,59,118,7
Lastebiler med totalvekt 12 tonn eller mindre47,819,215,76,23,10,82,8
Lastebiler med totalvekt over 12 tonn1 295,7663,5457,6108,044,77,314,6
Trekkbiler617,0440,8155,115,13,70,91,3