Tabell

Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosent
201420132004
Studenter i høyere utdanning
I alt272 504269 063224 158
Menn109 768109 70090 870
Kvinner162 736159 363133 288
Andel 19-24 år i høyere utdanning
I alt34,033,730,7
Menn27,127,525,1
Kvinner41,340,136,5
Andel 25-29 år i høyere utdanning
I alt15,215,016,6
Menn13,513,315,4
Kvinner17,016,817,9