Tabell

Studenter i høyere utdanning, etter innvandringskategori, kjønn, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger. 1. oktober. Prosent
2014
Absolutte tallProsent
I altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreDen øvrige befolkningen
Begge kjønn
3-årige studium, bachelor120 4958,93,487,7
Av dette
Førskole-/barnehagelærerutdanning7 8057,61,790,7
Fag- og yrkesfaglærerutdanningg1 4646,91,591,6
Ingeniørutdanning12 7829,93,087,1
Sykepleieutdanning14 49310,01,888,2
 
4-årige studium9 2242,61,596,0
Av dette
Allmenn-/grunnskolelærerutdanning8 6842,21,596,3
 
5-årige studium, master55 28913,12,584,5
Av dette
Master i rettsvitenskap5 1214,03,592,5
Master i farmasi56333,419,047,6
Master i odontologi70013,411,175,4
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom3 5688,74,586,9
Master i teknologi/sivilingeniør10 5138,92,888,3
Master, grunnskolelærerutdanning6741,90,197,9
Master, lektorutdanning3 1424,52,992,6
 
6-årige profesjonsstudium5 8026,34,389,4
Av dette
Medisin (Cand.med.)3 5936,96,087,2
Teologi (Cand.theol.)1496,00,094,0
Psykologi (Cand.psychol.)1 6394,32,193,7
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.)4219,00,790,3
 
Menn
3-årige studium, bachelor50 1938,53,887,7
Av dette
Førskole-/barnehagelærerutdanning1 2057,62,889,5
Fag- og yrkesfaglærerutdanning6935,80,993,4
Ingeniørutdanning10 0559,43,187,5
Sykepleieutdanning1 73316,82,480,8
 
4-årige studium2 5142,31,696,1
Av dette
Allmenn-/grunnskolelærerutdanning2 2462,01,696,5
 
5-årige masterstudium:24 82013,82,483,8
Av dette
Master i rettsvitenskap1 8183,42,694,1
Master i farmasi12737,014,248,8
Master i odontologi15618,69,671,8
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom2 0387,44,488,2
Master i teknologi/sivilingeniør7 2459,22,788,1
Master, grunnskolelærerutdanning1871,60,098,4
Master, lektorutdanning1 1794,22,593,4
 
6-årige profesjonsstudium1 7786,44,988,7
Av dette
Medisin (Cand.med.)1 2597,16,486,5
Teologi (Cand.theol.)769,20,090,8
Psykologi (Cand.psychol.)3903,62,194,4
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.)533,80,096,2
 
Kvinner
3-årige studium, bachelor70 3029,23,187,7
Av dette
Førskole-/barnehagelærerutdanning6 6007,61,590,9
Fag- og yrkesfaglærerutdanning7717,92,190,0
Ingeniørutdanning2 72711,72,685,7
Sykepleieutdanning12 7609,11,789,2
 
4-årige studium6 7102,71,495,9
Av dette
Allmenn-/grunnskolelærerutdanning6 4382,31,496,3
 
5-årige masterstudium:30 46912,52,585,1
Av dette
Master i rettsvitenskap3 3034,34,191,6
Master i farmasi43632,320,447,2
Master i odontologi54411,911,676,5
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom1 53010,34,685,1
Master i teknologi/sivilingeniør3 2688,42,888,7
Master, grunnskolelærerutdanning4872,10,297,7
Master, lektorutdanning1 9634,63,292,2
 
6-årige profesjonsstudium4 0246,24,189,7
Av dette
Medisin (Cand.med.)2 3346,75,787,5
Teologi (Cand.theol.)732,70,097,3
Psykologi (Cand.psychol.)1 2494,52,193,4
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.)3689,80,889,4