Tabell

Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og lærested. 1. oktober
2014
Begge kjønnMennKvinner
1Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap fusjonerte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet f.o.m. 1. januar 2014.
2Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø fusjonerte til UiT Norges arktiske universitet f.o.m. 1. januar 2014.
3Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ble slått sammen fra 1. januar 2009.
4Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, ble klassifisert som universitet fra 1. september 2007.
5Universitetet i Nordland, tidligere Høgskolen i Bodø, ble klassifisert som universitet fra 1. januar 2011.
6Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, og Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidligere Norges Landbrukshøgskole, ble klassifisert som universiteter fra 1. januar 2005.
7Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold fusjonerte f.o.m. 1. januar 2014.
8Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen fra 01.08.2011.
9Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Westerdals Høyskole fusjonerte til Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology f.o.m. 1. juli 2014.
Lærested i alt272 504109 768162 736
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet15 1302 1342 996
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet23 21112 13511 076
UiT Norges arktiske universitet2312 0414 7827 259
Universitetet i Agder410 9864 4906 496
Universitetet i Bergen14 9216 0988 823
Universitetet i Nordland55 8842 1683 716
Universitetet i Oslo27 04610 75816 288
Universitetet i Stavanger610 1704 0296 141
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo641307334
Det teologiske Menighetsfakultet1 056426630
Handelshøyskolen BI19 8829 79310 089
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk2 5289761 552
Misjonshøgskolen26191170
Norges Handelshøyskole3 3942 0141 380
Norges idrettshøgskole1 250661589
Norges musikkhøgskole679332347
Høgskolen i Bergen8 3193 0825 237
Høgskolen i Buskerud og Vestfold79 3643 4385 926
Høgskolen i Gjøvik3 3481 7421 606
Høgskolen i Harstad1 4234151 008
Høgskolen i Hedmark7 6552 5245 131
Høgskolen i Lillehammer4 6811 5083 173
Høgskolen i Narvik1 5261 031495
Høgskolen i Nesna1 281353928
Høgskolen i Nord-Trøndelag4 1101 4972 613
Høgskolen i Oslo og Akershus818 5295 50913 020
Høgskolen i Sør-Trøndelag8 7353 5645 171
Høgskolen i Telemark6 8172 4514 366
Høgskolen i Østfold5 7431 9933 750
Høgskolen i Ålesund2 2371 0151 222
Høgskolen Stord/Haugesund3 1981 0442 154
Høgskulen i Sogn og Fjordane3 8011 1642 637
Høgskulen i Volda3 5381 0402 498
Sámi allaskuvla - Samisk høgskole15535120
Bjørknes Høyskole742139603
Diakonhjemmet Høgskole2 1533081 845
Dronning Mauds Minne Høgskole1 2101711 039
Høyskolen Campus Kristiania, fakultet Markedshøyskolen2 3408361 504
Høyskolen Campus Kristiania, fakultet Norges Helsehøyskole629197432
Høyskolen Campus Kristiania, fakultet Norges Kreative Høyskole40790317
Kunst- og designhøgskolen i Bergen323120203
Kunsthøgskolen i Oslo523192331
NLA Høgskolen1 8315531 278
Politihøgskolen2 6021 5371 065
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology91 7011 109592
Militære høgskoler2 7812 366415
Andre høgskoler4 8061 2683 538
Utlandet16 9166 28310 633