Tabell

Kredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer179 551180 548180 658182 685181 543182 387182 169181 527181 106179 935180 451180 977181 779
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester1 3541 360842844846841824804822826839913925
Skogbruk og tilknyttede tjenester183170103103100103103102103108108107103
Fiske og fangst466467456458448467465461462461464485486
Fiskeoppdrett og klekkerier481483301301301301301301301301301301301
Bergverksdrift og utvinning123924021313633331111
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12 5692 5722 7592 9592 9593 0113 2233 2233 4383 4383 4373 4873 699
Utvinning av råolje og naturgass1........................
Industri889891520507507405414395381381378385679
Bygging av skip og båter46472021121515151515182222
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning4 5954 5974 7386 9446 9517 1447 1507 1527 1557 1547 1618 4218 332
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2 5662 5112 4192 8532 8562 8792 8872 8472 8392 8482 8482 8182 825
Utvikling av byggeprosjekter7 8167 6067 7727 8858 0048 0107 9758 7988 8298 7838 8238 6708 703
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers3 9133 8853 2763 3062 9872 9812 9853 0372 9472 9873 0203 0163 006
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 5842 5912 4032 3772 3122 3133 0303 0093 0313 4343 4463 4213 433
Utenriks sjøfart og rørtransport111 57812 13914 29718 00118 01620 00020 64821 16221 45221 79022 60623 36923 933
Transport ellers og lagring135 95336 10735 84530 21830 25029 98828 65228 17528 17927 69427 54827 33627 347
Overnattings - og serveringsvirksomhet631634623584574565571576572580581670669
Informasjon og kommunikasjon680689662662645618621622624626637641638
Omsetning og drift av fast eiendom87 16487 91888 07689 35988 57587 68887 50086 09284 85183 74682 69381 24781 037
Faglig og finansiell tjenesteyting5 6415 6995 7805 7765 7805 7185 7155 7436 2696 2596 8946 9006 831
Forretningsmessig tjenesteyting2 6452 6682 3522 3282 2462 2092 1332 1452 1322 1382 2892 2982 385
Tjenesteytende næringer ellers7 5567 2757 2037 1877 1697 1276 9536 8656 7026 3656 3586 4716 425