Tabell

Statlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kroner
Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 3574 4384 1554 1344 1084 1484 0964 1384 2044 1824 2684 3944 505
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner580571794678708617647670557561574489509
Utlån til og fordringer på kunder302 397301 533298 743298 110300 474299 116296 823293 558292 283292 069290 710287 398286 377
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.97768171717150505153535356
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler30303031313131313132323334
Andre eiendeler3 0673 0593 1677 8493 4893 1283 0793 5683 6973 4273 5053 7483 250
Sum eiendeler310 528309 707306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824300 325299 142296 116294 732
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån301 808300 914297 860297 064299 456298 466296 229293 033291 558291 249290 145287 215285 640
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld5 4185 5476 07610 7406 3345 3655 2185 8266 1265 8465 8805 8385 873
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld307 225306 461303 936307 804305 790303 831301 447298 859297 684297 096296 025293 053291 513
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 5131 4481 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 2521 252
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital1 8501 8501 8571 8691 8691 8821 8821 8821 8821 8941 8941 8942 095
Ufordelt resultat-60-53-75-52-3014614722684-29-82-128
Sum egenkapital3 3033 2463 0343 0683 0913 2803 2803 1563 1403 2293 1173 0633 219
 
Sum gjeld og egenkapital310 528309 707306 970310 872308 881307 111304 727302 015300 824300 325299 142296 116294 732