Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 14 2015Endring i prosent
Uke 13 2015 - Uke 14 2015Uke 14 2014 - Uke 14 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,304,9-3,9
Fryst laks39,44-15,1-14,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 240-39,7-29,3
Fryst laks335-27,6-22,3