Tabell

Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Alle ansatte42 3003,239 8003,4
Menn44 9002,741 9002,9
Kvinner38 8003,537 0003,6
Heltidsansatte43 8003,141 3003,0
Menn45 7002,742 7002,9
Kvinner40 4003,338 9003,5
Deltidsansatte34 9003,332 4003,5
Menn34 9003,632 2003,5
Kvinner35 0003,632 4003,2