Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2014Februar 2015Februar 2014Februar 2015
I alt146 381136 6631,2-6,6
Ordinær skatt til staten5 1085 1020,8-0,1
Ordinær skatt på oljeutvinning11 8928 805-10,2-26,0
Særskatt på oljeutvinning19 21414 653-13,6-23,7
Fellesskatt til staten47 90643 23111,1-9,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 6033 7143,23,1
Ordinær skatt til primærkommunen17 01117 2682,81,5
Medlemsavgift til folketrygda14 42815 6192,48,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda27 00928 3040,84,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar211-33486,1-115,6