Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulert. Millionar kroner og endring fra fjoråret i prosent
Februar 2013Februar 2014Februar 2015Februar 2013 - Februar 2014Februar 2014 - Februar 2015
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt144 625146 381136 6631,2-6,6
Ordinær skatt til staten5 0665 1085 1020,8-0,1
Ordinær skatt på oljeutvinning13 24811 8928 805-10,2-26,0
Særskatt på oljeutvinning22 25019 21414 653-13,6-23,7
Fellesskatt til staten43 10347 90643 23111,1-9,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 4923 6033 7143,23,1
Ordinær skatt til primærkommunen16 54617 01117 2682,81,5
Medlemsavgift til folketrygda14 08514 42815 6192,48,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda226 79927 00928 3040,84,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar36211-33486,1-115,6
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift81 04082 96585 1612,42,6
Ordinær skatt til staten3 2303 3663 3054,2-1,8
Fellesskatt til staten17 69618 25217 8033,1-2,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 3623 4643 5843,03,5
Ordinær skatt til primærkommunen15 87316 29816 6062,71,9
Medlemsavgift til folketrygda14 04414 36515 5932,38,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda226 79927 00928 3040,84,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar36211-27486,1-112,8
 
Upersonlege skattytarar63 42263 15651 408-0,4-18,6
Ordinær skatt til staten1 8231 7191 791-5,74,2
Ordinær skatt på oljeutvinning13 24811 8928 805-10,2-26,0
Særskatt på oljeutvinning22 25019 21414 653-13,6-23,7
Fellesskatt til staten25 36429 58525 40616,6-14,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)11151151170,01,7
Ordinær skatt til primærkommunen6216326371,80,8
 
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.1632609459,5-63,8
Ordinær skatt til staten1323676,9-73,9
Fellesskatt til staten43692360,5-66,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)115241460,0-41,7
Ordinær skatt til primærkommunen51822560,8-69,5
Medlemsavgift til folketrygda41632653,7-58,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3..-6