Tabell

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring
4. kvartal 2014Endring i prosent
Millionar kronerAndel3. kvartal 2014 - 4. kvartal 20144. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014
Eksport
Alle næringar63 490100,013,416,2
Bergverksdrift og utvinning5 3778,514,762,1
Industri6 56010,315,8-5,0
Byggje- og anleggsverksemd710,1-36,622,4
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 6722,666,4-23,8
Transport og lagring28 79545,43,126,0
Informasjon og kommunikasjon5 0878,024,76,8
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting10 73516,942,59,0
Forretningsmessig tenesteyting4 2906,8-1,23,4
Andre næringar9031,437,065,4
 
Import
Alle næringar59 461100,08,06,9
Bergverksdrift og utvinning16 41127,615,39,3
Industri5 0748,57,61,6
Byggje- og anleggsverksemd6291,1-0,6-54,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner4 3537,3-8,55,1
Transport og lagring15 59126,212,122,7
Informasjon og kommunikasjon5 92310,021,313,7
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting5 7109,612,10,4
Forretningsmessig tenesteyting4 2287,1-25,5-21,1
Andre næringar1 5412,633,839,8