Tabell

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype
4. kvartal 2014Endring i prosent
Millionar kronerAndel3. kvartal 2014 - 4. kvartal 20144. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014
Eksport
Alle tenester63 490100,013,416,2
Leigearbeid og reparasjonar4 3316,827,63,6
Petroleumstenester6 47710,28,740,8
Byggje- og anleggstenester1890,3-14,9-51,7
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel6771,1-7,8-20,8
Jernbane- og landtansporttenester1 3772,219,628,7
Sjøtransporttenester22 18834,93,532,3
Lufttransporttenester6831,1-31,3-23,0
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd3 9616,27,92,7
Post- og teletenester2 7764,446,340,4
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr2 5944,1-14,2-36,7
IT-tenester2 4233,815,49,3
Forsking og utvikling (FoU)4080,6-18,9-57,5
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester13 60521,436,214,5
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport2270,457,6-18,9
Andre tenester1 5732,5100,1157,0
 
Import
Alle tenester59 461100,08,06,9
Leigearbeid og reparasjonar2 9424,95,4-16,2
Petroleumstenester13 86923,312,713,9
Byggje- og anleggstenester1 0031,712,2-24,1
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel1 4052,461,1-5,8
Jernbane- og landtansporttenester1 7753,02,7-19,1
Sjøtransporttenester5 2668,92,043,8
Lufttransporttenester6441,1-30,8-32,2
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd9 35715,79,510,1
Post- og teletenester2 0523,538,0121,6
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr2 2163,712,6-31,4
IT-tenester4 0716,86,234,3
Forsking og utvikling (FoU)8431,456,4-14,8
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester10 19417,1-2,0-1,8
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport1 4892,580,039,0
Andre tenester2 3343,9-16,07,7