Tabell

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014
Totalt varekonsum-0,30,10,80,3-1,0
Mat, drikkevarer og tobakk0,41,4-0,6-0,11,6
Elektrisitet og brensel-2,01,71,5-2,3-1,9
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,10,01,70,7-3,4
Andre varer-0,8-1,11,41,0-1,8