Tabell

Ansatte i kultur, underholdning og fritid. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
Kultur, underholdning og fritid i alt37 9002,737 2003,0
Menn40 5001,839 5002,1
Kvinner35 3003,534 9003,6
Heltidsansatte39 6002,938 8003,2
Menn42 0001,940 9002,3
Kvinner36 9003,936 5004,0
Deltidsansatte30 3000,729 8000,3
Menn30 600-1,330 100-1,0
Kvinner30 1001,329 6001,4