Tabell

Heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid,etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Kultur, underholdning og fritid, i alt38 50039 6002,937 60038 8003,2
Av dette
Lederyrker50 60051 3001,449 80050 4001,2
Akademiske yrker42 50043 5002,441 70042 8002,6
Høgskoleyrker39 80039 600-0,538 50038 5000,0
Kontor- og kundeserviceyrker30 80031 2001,330 40030 7001,0
Håndverkere o.l.31 20033 1006,131 00032 8005,8