Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 8 2015Endring i prosent
Uke 7 2015 - Uke 8 2015Uke 8 2014 - Uke 8 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,76-6,7-14,4
Fryst laks47,000,8-4,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 8648,410,8
Fryst laks5946,6146,5