Tabell

Lønnskostnader etter hovednæring. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer1 119 3971 151 1341 225 0681 308 7601 384 1761 447 451
 
Jordbruk og skogbruk4 9885 2885 5955 8315 9686 318
Fiske, fangst og akvakultur3 2603 9284 3244 4944 6464 992
Bergverksdrift2 5342 5562 8483 1423 2663 275
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester51 92654 35761 62569 91777 50080 019
Utvinning av råolje og naturgass27 86829 59933 62437 44941 24842 253
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass24 05824 75828 00132 46836 25237 766
Industri125 827123 504128 582136 534144 778150 778
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri22 10622 20123 15624 58326 20927 180
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1 6091 5961 6861 6811 7301 778
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler5 4475 6605 9556 0966 1186 219
Produksjon av papir og papirvarer3 0002 7502 7032 1581 8471 654
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3 3533 2653 2303 2533 2413 212
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri8 9859 5829 8859 5649 5559 914
Produksjon av kjemiske råvarer3 7914 3884 4414 0763 9484 197
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter7 8047 6428 0828 4998 8649 004
Produksjon av metaller6 4985 9286 1526 1086 1986 212
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner36 22434 76836 53940 40143 74746 221
Verftsindustri og annen transportmiddel industri16 75415 73916 31218 05120 17721 245
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 3884 1924 0714 2164 2534 191
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr9 65910 18110 81111 92412 83913 948
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning7 9577 7658 3509 0289 80510 279
Vannforsyning, avløp og renovasjon6 5717 0137 4707 8538 4299 045
Bygge- og anleggsvirksomhet80 13581 00887 91597 091104 938111 139
Varehandel og reparasjon av motorvogner132 289135 033138 842146 040150 935154 480
Rørtransport243251235288300326
Utenriks sjøfart10 5449 68510 07511 41611 71011 903
Transport utenom utenriks sjøfart54 51556 24359 19861 12063 99165 841
Post og distribusjonsvirksomhet7 9277 5627 7898 2078 2438 268
Overnattings- og serveringsvirksomhet21 33322 34923 76524 81526 22328 127
Informasjon og kommunikasjon55 57156 63560 50564 35266 12368 653
Finansierings- og forsikringsvirksomhet39 14639 55540 35542 28545 20747 985
Omsetning og drift av fast eiendom10 58210 93211 93813 39714 31515 289
Boligtjenester, egen bolig000000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting66 28568 49372 38279 24184 04488 963
Forretningsmessig tjenesteyting41 64942 40049 16152 79956 62559 282
Offentlig admistrasjon og forsvar91 27896 790102 254108 325112 960119 487
Undervisning88 01092 35596 660101 334107 042111 112
Helse- og omsorgstjenester187 561197 132213 190227 799241 785254 319
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting29 26630 30032 01033 45235 34237 570
 
Fastlands-Norge1 080 7421 111 5991 181 1341 259 6071 330 9181 392 969
 
Offentlig forvaltning331 887349 978372 396395 518417 931439 311
Statsforvaltning144 453152 942161 842171 751180 382190 616
Sivil forvaltning130 358138 539146 818156 156164 683173 549
Forsvar14 09514 40315 02415 59515 69917 067
Kommuneforvaltning187 434197 036210 554223 767237 549248 695