Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt-10,08,34,03,14,31,6
 
Varer-11,67,54,50,24,20,1
¬ Råolje og naturgass50,5-23,2-7,72,511,2-11,3
¬ Skip, plattformer og fly-23,2-1,56,6-37,023,08,3
¬ Tradisjonelle varer-12,19,24,62,63,20,0
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske-12,75,19,22,00,80,9
¬¬ Bergverksprodukter-37,750,62,1-2,3-3,45,1
¬¬ Industriprodukter-11,98,24,93,43,10,1
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler2,53,89,45,13,24,2
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-2,913,55,8-13,515,8-0,9
¬¬¬ Trevarer-16,813,45,97,22,61,1
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-4,40,10,8-0,4-0,21,3
¬¬¬ Grafiske produkter21,818,8-19,1-20,0-60,074,2
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter8,916,4-15,14,131,2-18,1
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-9,314,11,7-1,4-1,91,8
¬¬¬ Metaller-20,65,59,52,1-3,93,9
¬¬¬ Verkstedprodukter-16,61,97,38,30,41,2
¬¬¬ Andre industriprodukter-7,59,52,17,0-2,63,6
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-12,433,310,03,58,11,3
¬¬ Elektrisk kraft65,5159,8-23,3-59,5142,0-37,5
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter-13,48,96,02,51,21,7
 
Tjenester-6,49,93,08,94,54,4
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-4,9-2,03,56,3....
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-16,3-6,10,829,27,54,5
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester14,98,9-8,16,72,33,2
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk-7,612,46,510,67,24,4
¬ Andre tjenester-5,713,94,12,52,74,6
¬¬ Samferdsel26,98,75,712,8-20,69,1
¬¬ Finans- og forretningstjenester-5,316,03,20,721,43,7
¬¬ Tjenester ellers-13,613,74,50,7-6,84,3