Tabell

Eksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt-17,07,512,82,91,9-1,2
 
Varer-20,410,218,63,81,8-2,3
¬ Råolje og naturgass-28,014,927,76,91,1-6,2
¬ Skip, plattformer og fly20,3-14,31,73,16,312,1
¬ Tradisjonelle varer-6,04,55,8-1,93,14,1
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske11,120,3-12,4-12,436,73,2
¬¬ Bergverksprodukter-7,5-5,720,97,8-4,82,5
¬¬ Industriprodukter-6,93,08,4-0,3-0,44,4
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler-4,54,611,5-4,74,07,2
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-1,1-2,1-0,40,30,30,8
¬¬¬ Trevarer0,51,43,1-0,71,50,5
¬¬¬ Treforedlingsprodukter6,3-4,26,1-2,7-2,94,5
¬¬¬ Grafiske produkter4,3-37,525,00,0....
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-26,223,127,49,2-3,7-2,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-3,0-7,55,52,4-2,94,2
¬¬¬ Metaller-19,215,710,8-7,2-3,57,4
¬¬¬ Verkstedprodukter6,0-3,2-0,42,53,33,9
¬¬¬ Andre industriprodukter7,2-3,75,9-1,65,22,7
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-0,7-0,44,03,3-5,95,9
¬¬ Elektrisk kraft-19,339,9-29,1-26,225,7-15,0
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter-3,73,23,4-3,34,04,7
 
Tjenester-3,60,0-3,80,02,12,5
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-10,5-4,1-13,00,0-0,13,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester7,12,85,82,72,73,8
¬ Rørtransport-4,4-1,1-18,5-6,910,6-0,8
¬ Reisetrafikk2,62,62,62,71,92,1
¬ Andre tjenester-0,52,22,0-0,83,12,2
¬¬ Samferdsel1,16,10,34,01,61,6
¬¬ Finans- og forretningstjenester-1,00,71,3-1,75,12,6
¬¬ Tjenester ellers-0,52,53,9-1,60,31,7