Tabell

Hovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
I alt3,12,52,32,03,22,5
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,52,11,11,12,82,4
Konsum i husholdninger2,42,01,01,02,82,3
Konsum i ideelle organisasjoner3,43,83,92,93,53,2
 
Konsum i offentlig forvaltning4,43,14,73,83,92,8
Konsum i statsforvaltningen3,73,35,43,03,73,0
Konsum i statsforvaltningen, individuelt2,83,36,62,43,33,3
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt4,93,33,83,94,22,7
Konsum i statsforvaltningen, forsvar5,20,83,13,73,04,4
 
Konsum i kommuneforvaltningen5,13,04,04,64,02,6
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt5,63,34,14,64,03,0
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt2,61,63,54,34,21,2
 
Personlig konsum3,02,42,11,73,02,6
Kollektivt konsum4,32,83,84,04,22,2