Tabell

Hovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
I alt1,43,21,92,81,92,2
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner0,03,82,33,52,12,1
Konsum i husholdninger-0,24,02,33,52,12,2
Konsum i ideelle organisasjoner4,0-1,83,92,22,01,3
 
Konsum i offentlig forvaltning4,12,21,01,61,72,5
Konsum i statsforvaltningen4,60,4-0,11,71,42,9
Konsum i statsforvaltningen, individuelt11,93,0-0,83,10,72,7
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt-3,1-2,80,8-0,12,43,1
Konsum i statsforvaltningen, forsvar0,82,1-2,0-0,7-0,90,0
 
Konsum i kommuneforvaltningen3,64,12,11,41,92,1
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt2,61,71,91,12,21,5
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt8,214,62,92,70,54,5
 
Personlig konsum1,63,41,93,12,02,1
Kollektivt konsum-0,22,01,50,81,83,5