Tabell

Hovedtall for konsum. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
I alt1 553 0071 642 4921 712 1011 795 3051 888 0581 979 189
 
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 025 9531 087 1571 124 9531 176 4091 234 5891 290 734
Konsum i husholdninger978 0571 038 3511 072 2951 121 0811 176 2081 229 688
Konsum i ideelle organisasjoner47 89648 80652 65855 32858 38061 047
 
Konsum i offentlig forvaltning527 054555 335587 148618 896653 469688 455
Konsum i statsforvaltningen271 413281 366296 207310 262326 342345 911
Konsum i statsforvaltningen, individuelt147 660157 191166 234175 452182 403193 576
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt123 753124 175129 973134 810143 939152 334
Konsum i statsforvaltningen, forsvar36 84837 89438 27039 42340 25142 020
 
Konsum i kommuneforvaltningen255 641273 969290 941308 634327 127342 545
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt208 397218 942232 283245 762261 292272 927
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt47 24455 02758 65862 87265 83569 618
 
Personlig konsum1 382 0101 463 2901 523 4701 597 6231 678 2831 757 238
Kollektivt konsum170 997179 202188 631197 682209 774221 952