Tabell

Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Årslønn, påløpt (1 000 kr)420,2435,7453,8472,0490,4505,5
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent4,23,74,24,03,93,1
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent1,71,53,02,91,10,7