Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 070 1592 082 6202 102 7962 160 5972 176 6322 225 274
 
Totalt for næringer1 830 8641 836 3271 848 8471 898 5001 908 6571 952 369
Jordbruk og skogbruk17 32617 70816 58516 93417 41117 781
Fiske, fangst og akvakultur15 50717 77919 92521 42620 66321 993
Bergverksdrift3 5684 1734 1144 0063 9284 003
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester391 444372 883358 784354 973341 269347 232
Utvinning av råolje og naturgass369 449351 478339 026333 562317 150323 115
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass22 64821 86720 42021 86324 57324 577
Industri163 787166 683169 601173 166178 985185 378
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri29 47730 90230 67732 14731 92332 958
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 2302 4702 8842 6612 5852 623
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler4 7705 1305 7195 6105 3555 373
Produksjon av papir og papirvarer4 2214 6972 4073 7493 4083 270
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 3224 5144 2884 0863 9493 853
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri20 21922 37822 93320 73820 00519 719
Produksjon av kjemiske råvarer6 7987 8987 8235 5535 4195 550
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter9 1159 41010 89311 11011 07810 646
Produksjon av metaller7 0107 8547 4646 9966 6536 830
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner51 31248 64450 82952 81757 20161 079
Verftsindustri og annen transport industri16 05515 62615 76716 39218 62319 853
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 8234 7654 5734 4914 2764 148
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr10 44710 94110 66411 88912 74313 378
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning36 13035 07535 37841 59638 83840 359
Vannforsyning, avløp og renovasjon10 09910 0439 79110 21110 26010 577
Bygge- og anleggsvirksomhet93 99791 54794 057100 843107 216111 981
Varehandel og reparasjon av motorvogner156 980165 243168 369176 961180 125182 529
Rørtransport19 13119 91318 43721 71220 53020 458
Utenriks sjøfart10 37110 00711 67212 73813 70814 320
Transport utenom utenriks sjøfart65 08566 88369 18867 92769 40971 355
Post og distribusjonsvirksomhet7 9018 2058 2547 6537 1466 778
Overnattings- og serveringsvirksomhet24 86524 13424 73725 03525 56926 450
Informasjon og kommunikasjon84 81191 23793 87697 51499 762104 468
Finansierings- og forsikringsvirksomhet84 04680 90178 47481 45383 47386 509
Omsetning og drift av fast eiendom54 14452 69854 97857 40157 04956 704
Boligtjenester, egen bolig84 67588 14690 63892 12294 73096 811
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting77 10877 17776 72282 59584 77186 119
Forretningsmessig tjenesteyting45 18545 16749 19052 51254 46854 434
Offentlig admistrasjon og forsvar103 953107 834111 333113 583114 138116 229
Undervisning84 71787 40888 28989 21890 03591 057
Helse- og omsorgstjenester169 764172 480173 821178 561182 111186 033
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting36 64036 56536 92437 36337 78239 150
 
Fastlands-Norge1 441 4081 464 4031 488 9781 546 2821 580 5111 618 445
 
Offentlig forvaltning322 656329 957334 826342 510347 361353 573
Statsforvaltning150 400150 181150 312154 104156 547160 090
Sivil forvaltning129 383129 143129 299133 115136 122139 555
Forsvar21 03121 05421 02620 93220 27520 345
Kommuneforvaltning172 305179 904184 710188 588190 988193 628