Tabell

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014Januar 2014Desember 2013
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker84....88....81....59....72
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7 423....7 724....8 163....6 007....6 042
Utlån til og fordringer på kunder137 199....131 761....128 502....124 626....121 229
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.68....68....645....640....720
Finansielle derivater829....170....346....305....388
Immaterielle eiendeler1 060....1 056....1 537....1 096....1 054
Varige driftsmidler336....269....212....142....112
Andre eiendeler4 221....5 277....4 265....4 269....3 281
Sum eiendeler151 219....146 413....143 751....137 143....132 896
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld1 695....1 420....420....420....250
Andre lån117 355....113 148....111 413....106 173....104 779
Finansielle derivater20....17....18....62....17
Annen gjeld11 752....11 812....12 618....12 523....10 272
Ansvarlig lånekapital2 089....1 926....1 926....1 926....1 936
Sum gjeld132 911....128 323....126 395....121 104....117 253
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital4 296....4 275....4 169....4 002....3 821
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)3 143....3 146....2 923....2 628....2 357
Opptjent egenkapital7 463....7 887....8 644....8 786....6 864
Ufordelt resultat3 406....2 781....1 620....623....2 601
Sum egenkapital18 308....18 090....17 356....16 039....15 643
 
Sum gjeld og egenkapital151 219....146 413....143 751....137 143....132 896