Tabell

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerAndel i prosentEndring i prosent
201420142013 - 2014
Import560 723100,06,2
Skip og oljeplattformer10 7571,9-1,3
 
Eksport897 810100,0-0,9
Råolje269 60130,0-3,0
Naturgass224 98825,1-9,5
Naturlige gasskondensater8 0070,9-3,2
Skip og oljeplattformer7 0990,81,5
Fastlandseksport388 11543,26,5
 
Handelsbalansen337 087.-11,0
Handelsbalansen fastland-161 851.-6,3